"Na szkle malowane"

1. Wodo, zimna wodo
2. Na sianie